Corona

Hidtidige regler har medført, at virksomheder etableret efter 9. marts 2020 – eller hvor der pr. denne dato ikke var realiseret aktivitet/omsætning i en periode på mindst 1 måned op til datoen – ikke har kunne modtage kompensationer som følge af Covid-19.

Hindringen for kompensation for nyetablerede virksomheder har været referenceperioden, der i forårets ordninger var 2. kvartal 2019 og i de aktuelle ordninger er perioden 1. december 2019 til 31. januar 2020, sekundært/alternativt en periode der startes tidligst 1. juli 2019 og seneste slutdato 9. marts 2020.

Ændringen:

Ændringen – som idag er besluttet politisk (derfor endnu ikke vedtaget i en ændringsbekendtgørelse) – medføre, at datoen 9. marts 2020 fremrykkes til nu 1. november 2020.

Er der således tale om en nyetableret virksomhed, skal denne nu været etableret senest 1. november 2020, og skal da anvende en alternativ referenceperiode der omfatter som udgangspunkt 3 måneder, alternativt en kortere periode der herefter omregnes til 3 måneder og derefter efterfølgende sammenholdes med den ansøgte periode.