Revisorforhold

Den digitale løsning for ansøgning om kompensation for faste omkostninger, som følge af omsætningsnedgang på mindst 40% afledt af Covid-19, åbner på virk.dk fra onsdag den 8. april 2020.

Udover vores beregningsværktøj, har vi udarbejdet en revisorpakke der omfatter aftalebrev, arbejdshandlinger inkl. kundevurdering og planlægning, revisorerklæring og materialeliste til kunden. Revisorpakken er velegnet til den godkendte revisor men kan samtidig være et velegnet værktøj for den ikke-godkendte revisor, bogholderen, regnskabskonsulenten m.fl., som skal forberede materialet til den godkendte revisors erklæringsarbejde.

Den nye “Revisorpakke Covid-19” forventes frigivet tirsdag den 7. april 2020 og er et digitalt værktøj. Prisen er kr. 975 ekskl. moms.

Du kan bestille revisorpakken ved at skrive til info@revisupport.dk – skriv firmanavn, adresse og mailadresse samt “Revisorpakke”. Vi sender herefter værktøjet umiddelbart efter frigivelsen.