Covid-19: Slutafregninger, revisorbistand mv.

Slutafregning (indberetning på virk.dk) Alle moduller for slutafregning af kompensationsordninger for perioder frem til og med 31. august 2020 er tilgængelige via virk.dk. Slutafregning kan indtastes uafhængigt om der er krav om revisorbistand eller ikke – idet revisorbistanden ved krav skal dokumenteres ved revisors efterfølgende separate indberetning. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet trin-for-trin vejledning, som kan findes…

Hvidvask: Ny Quick-guide

Erhvervsstyrelsen har i januar 2021 frigivet en ny quick-guide, der skal hjælpe virksomheder med vurdering af risikoen for at blive misbrug til hvidvask og/eller terrorfinansiering. Guiden er relevant for både godkendte revisorer, bogføringsfirmaer, regnskabs- og økonomikonsulenter (herunder skattekonsulenter) samt andre virksomheder, hvor der kan være forøget risiko for gennemstrømning af midler med formål at hvidvaske…

Ny vejledning om vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har den 18. januar 2021 frigivet en ny vejledning om anvendelse af vurderingsberetninger ved registreringer. Formålet med den nye vejledning er at imødegå en lang række observerede fejl i vurderingsberetninger afgivet af godkendte revisorer efter erklæringsbekendtgørelsen, jf. ISAE3000 – oftest med reference til bestemmelser i Selskabsloven. Vejledningen har fokus på indskudstyper, vurderingsmanden, hvornår er…

Kvalitetskontrol 2017

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort længe ventet redegørelse for kvalitetskontrollen 2017. Revisupport anser offentliggørelsen som et udtryk for, at styrelsens sagsbehandling vedr. kontrollerne for 2017 er afsluttet. Det betyder ikke, at tvister vedr. sagerne endnu er afgjort – men at styrelsens holding til alle sager er afklaret; Godkendelse, påtale og/eller overbringelse til Revisornævnet. Du kan hente styrelsens…

Ny publikation på vej: Erklæringsstandarder 2020/21

Vores nye publikation – Erklæringsstandarder 2020/21 – er under færdiggørelse og forventes frigivet til oktober 2020. Publikationen erstatter den eksisterende version fra 2017 og afløser samtidig den tidligere annoncerede version 2019/20, som vi har måtte annullerer udgivelsen af bl.a. som følge af Covid-19. Den nye version omfatter: Revisors erklæringer indenfor ISA-systemet Specielle revisorerklæringer – herunder…

AGERAS politianmeldt for brud på konkurrenceloven

Ageras – der driver revisormatchingbureau – er af konkurrencemyndighederne blevet anmeldt til politiet for brud på konkurrencelovens regler. Ageras driver udover matchingbureau også regnskabssystemet Billys, der er et netbaseret økonomistyringssystem – der udover almindelig bogføring også kan generere automatiske regnskaber (uden revisorkyndig bistand). Du kan læse mere om konkurrencemyndighedernes afgørelse og politanmeldelse her.

Ændrede regler for omdannelse af IVS’er

Der er indgået ny politisk aftale om lempelse omregistrering af IVS’er (iværksætterselskaber). De nye regler medføre, at: Omregistreringsfristen udskydes fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021 Omregistrering kan ske ved simpel anmeldelse, hvor kapitalkravet på kr. 40.000 dokumenteres ved indbetaling af difference mellem nuværende registrerede kapital og ny kapital på mindst kr. 40.000 EKSEMPEL:…

Omdannelse af iværksætterselskaber

15. april 2019 blev det vedtaget, at iværksætterselskaber skal udfases – således at eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til enten aktie- eller anpartsselskab senest 15. april 2021. Den praktiske omdannelse sker ved, at iværksætterselskabets formue (egenkapital) opgøres til mindst kr. 40.000, svarende til kapitalkravet for et anpartsselskab. Opgørelsen af formuen sammensættes af den oprindeligt indskudte…