ISQM 1 + 2: Ny dansk version er ude

Revisupport har indgået aftale med IFAC om oversættelse og udgivelse af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2, der afløser den hidtidige ISQC 1 fra 15. december 2022. Oversættelsen er nu gennemført og godkendt af IFAC. Du kan derfor nu via vores bestillingsblanket – som du finder under værktøjer på vores hjemmeside elektronisk bestille dit…

Covid-19 Slutafregninger: Opdateret værktøj

Fristen for indberetning af slutafregninger for Covid-19 kompensationerne fra sommeren/sensommeren 2020 og frem til 2022 nærmer sig – fristen er 30. september 2022. Revisupport har opdateret vores revisorpakke der omfatter erklæringer, arbejdsplan og arbejdspapirer til de aktuelle slutafregninger, hvad enten du skal afgive erklæring herom eller blot yder assistance for dine kunder. Vores tidligere værktøj…

Aktuelle udgivelser

Hos ReviSupport arbejder vi på højtryk for at færdiggøre en række publikationer/bøger og værktøjer, som lanceres kontinuerlig frem mod årsskiftet. Aktuelt forventes følgende publikationer lanceret indenfor kort tid: Regnskabsmodeller 2022/23 – nu opdateret med flere nye modeller, lovtekst, overblik over internationale standarder og et overblik over elementer, bestanddele og regnskabsposter med henvisning til årsregnskabsloven. Pris…

Revisor-/Revisionspligt

I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor. Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt. De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.…

Resultat – kvalitetskontrol i revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort redegørelse for de seneste års kvalitetskontroller. Af redegørelsen fremgår bl.a., at følgende forhold oftest forekommer og kræver aktion – og i flere tilfælde medføre krav om fornyede kontroller og/eller indbringelse for Revisornævnet: Manglende dokumenteret egenkontrol (intern kontrol – årligt) Utilstrækkelig og/eller egnet revisionsbevis for risikofyldte områder Særligt sidstnævnte forhold har igennem…

Omdannelse IVS’er

Fristen for omdannelse af IVS’er (iværksætterselskaber) nærmer sig. Omdannelsen skal være anmeldt til registrering senest den 15. oktober 2021 – i modsat fald vil Erhvervsstyrelsen have lovhjemmel til at iværksætte tvangsopløsning af selskabet. Omdannelse kan ske ved: Indskud af manglende kapital kontant (f.eks. aktuelt, hvis selskabet ikke har optjent en egenkapital svarende til mindst kr.…

Revisor – pas på din uafhængighed

Igennem det seneste års tid har der været forøget fokus på den godkendte revisors uafhængighed. Årsagen er, at Erhvervsstyrelsen har foretaget dataudtræk fra CVR og sammenholdt revisors private engagementer – enten igennem ledelsesdeltagelse eller igennem reelt ejerskab af andre virksomheder – kombineret med krydstjek af de virksomheder, som revisor har afgivet erklæringer for. Resultatet af…

Slutafregning – lønkompensation (åbner)

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for afgivelse af revisorerklæringer på slutafregning af lønkompensationer for perioder frem til 31. august 2020 – fra fredag den 2. juli 2021. Styrelsen har frigivet revisorerklæringen der skal anvendes til formålet. Erklæringen er – som også ved omsætningstab – omfattet af ISRS 4400 (aftalte arbejdshandlinger) og omfatter ialt 6 temaer med…

Ny standarder om kvalitetsstyring

Fra 15. december 2022 implementeres 2 nye kvalitetsstyringsstandarder i Danmark; ISQM1 og ISQM2 – der erstatter den eksisterende standard ISQC1. De fleste beskæftiger sig ikke med den eksisterende standard i dagligdagen, da fokus i højere grad er rettet mod de “ordinære” ISA-standarder, men både den eksisterende ISQC1 og i særdeleshed de nye ISQM1 og ISQM2…

Ny aftale om revisorpligt

Der er indgået politisk aftale om skærpelse af revisor- og revisionspligten for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 – typisk selskaber og andre virksomheder med reel begrænset hæftelse. Skærpelserne omfatter: Krav om selvvalgt revisorerklæring fra godkendt revisor for visse virksomheder i udvalgte brancher (aktuelt 11 brancher), hvor omsætningen er i niveau 5-8 mio.kr. – uanset…