Revisorforhold

Denne nyhed er opdateret 06/02/2020:

Er du godkendt revisor, freelance bogholder, ekstern regnskabsudarbejder. Eller driver du virksomhed, hvor du bl.a. bistår med oprettelse af virksomheder (også CVR-oprettelse for personlig virksomhed), skal du registreres som bruger hos SØIK.

Er du ikke godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor) skal du herudover igennem CVR registrere, at du er omfattet af udvidede hvidvaskregler. Dette gælder kun i de tilfælde, hvor du også yder assistance med etablering af virksomhed, herunder enkeltmandsvirksomhed.

Det er strafbart for ledelsen i virksomheden, hvis denne ikke er registreret i CVR efter hvidvaskreglerne. Er virksomheden omfattet af udvidede observationskrav, skal virksomheden også registreres som bruger for digital indberetning via SØIK, senest samtidig med – at du observerer et forhold som kan være omfattet af hvidvaskbegrebet. Du kan læse mere om observationer og underretning til SØIK her – for regnskabsudarbejdere, freelance bogholdere og controllere samt ikke-godkendte revisorer.

Vi har udarbejdet en registreringsguide, som du finder her.

Har du spørgsmål til hvidvaskreglerne, registreringspligt osv. – så kontakt Revisupport på info@revisupport.dk.