Den opdaterede hvidvaskningslov medføre, at flere virksomheder forpligtes til at etablerer “overvågning” for forhold, der falder ind under begrebet hvidvaskning. Eksempelvis skal virksomheder med mere end 5 ansatte etablere en whistleblower ordning, hvor ansatte og øvrige kan indberette potentielle overtrædelser af loven samt interne politikker og forretningsgange.

Visse virksomheders aktiviteter medføre øget eksponering indenfor hvidvaskning mv., hvorfor disse virksomheder separat skal registreres i Erhvervsstyrelsens register.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]