Covid-19 Slutafregninger: Opdateret værktøj

Fristen for indberetning af slutafregninger for Covid-19 kompensationerne fra sommeren/sensommeren 2020 og frem til 2022 nærmer sig – fristen er 30. september 2022. Revisupport har opdateret vores revisorpakke der omfatter erklæringer, arbejdsplan og arbejdspapirer til de aktuelle slutafregninger, hvad enten du skal afgive erklæring herom eller blot yder assistance for dine kunder. Vores tidligere værktøj…

Aktuelle udgivelser

Hos ReviSupport arbejder vi på højtryk for at færdiggøre en række publikationer/bøger og værktøjer, som lanceres kontinuerlig frem mod årsskiftet. Aktuelt forventes følgende publikationer lanceret indenfor kort tid: Regnskabsmodeller 2022/23 – nu opdateret med flere nye modeller, lovtekst, overblik over internationale standarder og et overblik over elementer, bestanddele og regnskabsposter med henvisning til årsregnskabsloven. Pris…

Ejendomsavance

Er du stærk i ejendomsavance – eller har du behov for at få din viden og værktøjskasse opdateret. Revisupport/PK Kurser har i samarbejde med Timetax sammensat et kursus, der giver dig overblik hele vejen igennem avanceprocessen og supplerer din værktøjskasse. Kurset afvikles den 27. november 2017 på Sinatur Nyborg (Hotel Storebælt) fra 8:30 til 16:30.…

Hvidvaskning – igen

Den opdaterede hvidvaskningslov medføre, at flere virksomheder forpligtes til at etablerer “overvågning” for forhold, der falder ind under begrebet hvidvaskning. Eksempelvis skal virksomheder med mere end 5 ansatte etablere en whistleblower ordning, hvor ansatte og øvrige kan indberette potentielle overtrædelser af loven samt interne politikker og forretningsgange. Visse virksomheders aktiviteter medføre øget eksponering indenfor hvidvaskning…

Reelle ejere / legale ejere

Der er vedtaget en ny lov der udvider ejerregistreringspligten for selskaber. Det medfører at der skal foretages supplerende ejerregistrering: Legale ejere: Er den umiddelbare ejer, som allerede er registreret i henhold til de oprindelige ejerregisterregler. Legale ejere kan være både selskaber og fysiske personer. Reelle ejere: Er den ultimative ejer, forudsat at denne er i besiddelse af…