Ejendomsavance

Er du stærk i ejendomsavance – eller har du behov for at få din viden og værktøjskasse opdateret. Revisupport/PK Kurser har i samarbejde med Timetax sammensat et kursus, der giver dig overblik hele vejen igennem avanceprocessen og supplerer din værktøjskasse. Kurset afvikles den 27. november 2017 på Sinatur Nyborg (Hotel Storebælt) fra 8:30 til 16:30.…

Hvidvaskning – igen

Den opdaterede hvidvaskningslov medføre, at flere virksomheder forpligtes til at etablerer “overvågning” for forhold, der falder ind under begrebet hvidvaskning. Eksempelvis skal virksomheder med mere end 5 ansatte etablere en whistleblower ordning, hvor ansatte og øvrige kan indberette potentielle overtrædelser af loven samt interne politikker og forretningsgange. Visse virksomheders aktiviteter medføre øget eksponering indenfor hvidvaskning…

Reelle ejere / legale ejere

Der er vedtaget en ny lov der udvider ejerregistreringspligten for selskaber. Det medfører at der skal foretages supplerende ejerregistrering: Legale ejere: Er den umiddelbare ejer, som allerede er registreret i henhold til de oprindelige ejerregisterregler. Legale ejere kan være både selskaber og fysiske personer. Reelle ejere: Er den ultimative ejer, forudsat at denne er i besiddelse af…