Revisorforhold

Revisupport har indgået aftale med IFAC om oversættelse og udgivelse af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2, der afløser den hidtidige ISQC 1 fra 15. december 2022.

Oversættelsen er nu gennemført og godkendt af IFAC. Du kan derfor nu via vores bestillingsblanket – som du finder under værktøjer på vores hjemmeside elektronisk bestille dit eksemplar af den samlede oversættelse, som udover standarderne tillige omfatter IFAC’s guide til førstegangsimplementering af de nye regler.

Oversættelsen er tilgængelig i både bogform og som digitalt dokument (PDF-version).

De nye standarder gælder fra 15. december 2022 og stiller en række nye krav til kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder, der i første omgang vil kræve en betydelig tilpasning af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringsmanual, herunder beskrivelse af virksomhedens mål, risici og reaktioner på centrale elementer af kvaliteten i revisionsvirksomheden.

Er du i tvivl om, hvordan du kan sikre din danske version af standarderne og vejledningerne hertil – så skriv til os på info@revisupport.dk.