Revisorforhold

Erhvervsstyrelsen har haft forlængede ekspeditionstider for de gennemførte kontroller for 2017 og 2018.

Styrelsen er begyndt udsendelse af rapporteringer (oplæg til afgørelser) vedrørende 2017-kontrollerne og 2018 kontrollerne forventes at følge indenfor en kort periode.

Overordnet er styrelsen opmærksom på den lange ekspeditionstid er uholdbar og medføre, at de kontrollerede virksomheder ikke i perioderne efter kontrollen har kunne foretage behørig opfølgning på observationer qua den manglende rapportering. Det medføre også, at de fleste 2017-kontroller vil blive afsluttet med en anbefaling/henstilling, krav om indsendelse af handlingsplan (hvis denne ikke allerede på kontroltidspunktet var udarbejdet) eller en fornyet kontrol – formentlig til gennemførelse i 2020.

For 2018-kontrollerne forventes en stort set identisk afslutning på sagerne.

Mere væsentlige observationer – omfattende betydelige mangler i planlægning og udførelse (revisionsdokumentation), betydelige erklæringsfejl, brud på uafhængighed mv. må fortsat forventes at medføre en overbringelse af sagen til Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen forventer at antallet af sager der overbringes til Revisornævnet vil stige i 2020. Nævnet har igennem 2018 og 2019 oplevet et betydeligt fald i antal sager til behandling, hvilket primært kan henføres til, at Erhvervsstyrelsen igennem en længere periode ikke har oversendt det antal sager til Nævnet som tidligere er set.

Har du været igennem kontrol for 2017 eller 2018 – og er du usikker på, hvorledes du skal forholde dig eller hvorledes du kan fremkomme med indsigelser i forhold til evalueringsrapporten fra styrelsen og/eller hvorledes du udarbejder en handlingsplan, så kan Revisupport (2+ Audit) bistå dig hermed. Kontakt os på info@revisupport.dk.