Hos REVIsupport modtager vi ofte henvendelser fra revisorer, om revisorskifteforholdet. Henvendelserne går bl.a. på, hvornår der skal ske henvendelse til fratrådte revisor og på forholdet omkring revisors meddelelsespligt til ny revisor – for ikke at komme i konflikt med tavshedsreglerne.

Ved revisorskifte, skal ny revisor rette henvendelse til fratrædende revisor – når ny revisor skal indtræde i en eksisterende erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed, altså revision. Henvendelsen er hjemlet igennem Revisorlovens § 18 og omfatter kun revision, altså ikke ved udvidet gennemgang, review eller assistance. Der er dog intet til hinder for, at revisor med reference til Revisorlovens § 18 henvender sig til fratrædende revisor ved andre erklæringsopgaver end revision – men fratrædende revisor er da ikke forpligtet til at reagerer på henvendelsen.

Fratrædende revisor er forpligtet til at udleverer oplysninger og dokumenter, som har karakter af at være kundens ejendom – f.eks. kontospecifikationer fra bogføring, anlægskartotek, debitor- og kreditorlister – når sådanne indgår i en serviceydelse, den fratrædende revisor har leveret til kunden. Fratrædende revisor har derimod ikke pligt til at udleverer egne arbejdspapirer, f.eks. delkonklusioner fra erklæringsarbejde, egne specifikationer og opgørelser samt dokumentation for stikprøvekontroller mv., som til sammen udgør fratrædende revisors arbejdsdokumentation for udført arbejde – jf. ISA 220 og 230.

I forbindelse med revisorskifter har vi igennem de seneste 6 måneder erfaret, at der er tiltagende tendens til en noget uheldig ukollegial opførsel – som i særdeleshed i forhold til vore modtagne oplysninger kommer fra forhold, hvor tiltrædende revisor er fra de 10-15 største revisionshuse. I forbindelse hermed oplever en del revisorer desværre, at tiltrædende revisor har megen fokus på at påtale fejl i tidligere regnskaber overfor kunderne og i sammenhæng hermed at opmuntre kunder til at søge skadeserstatning fra tidligere revisor – under fyldestgørende henvisning til tidligere revisors forsikringsforhold.

Hos REVIsupport finder vi denne udvikling kritisk og ukollegial, og giver desværre branchen et generelt uheldigt brand. Som tiltrædende revisor bør der sættes fokus på, hvad man kan som ny revisor – og ikke hvad fratrædende revisor har gjort eller ikke gjort. Der kan ligge mange ukendte bevæggrunde blandt fratrædende revisors disponering – omfattende kundens manglende korrekte information til revisor, længerevarende kundekendskab osv.

Når revisor er dygtig og får nye kunder – bør det forhold være i fokus – og ikke hvad tidligere revisor har foretaget sig (eller ikke foretaget sig). REVIsupport bifalder ikke denne ukollegiale adfærd og agter at indsamle informationer om denne adfærd med henblik på at indbringe problemstillingen for de relevante revisorforeninger; FDR og FSR.

Har du oplevet ukollegial adfærd ved revisorskifter, høre vi gerne fra dig – skriv til os på info@revisupport.dk.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]