RegnskabsforholdVirksomhedsdrift

Opdateret 1. april 2020

Erhvervsministeren fremsætter idag lovforslag (1. behandling) om bemyndigelse til fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter.

Fristforlængelsen vil være på 3 måneder, således at 31/12-regnskaber der sædvanligvis skal godkendes af selskabets ordinære generalforsamling senest 31. maj 2020, nu senest skal godkendes 31. august 2020 med indsendelse umiddelbart efter godkendelse (sædvanligvis senest 7 dage efter godkendelse).

Skatteministeriet har sent 31. marts 2020 tilsvarende meddelt fristforlængelse til 1. september 2020. Denne fristforlængelse gælder alle oplysningsrelaterede forpligtelser, altså selvangivelser for selvstændige (udvidet selvangivelse), almindelig selvangivelse og selskabsselvangivelser. Revisupport opfatter fristforlængelsen således, at også skattefrie omdannelser kan gennemføres frem til 1. september 2020, imod normalt 1. juli 2020. Omvendt vurderes det, at hvor en selvangivelse er indberettet før 1. juli 2020 – vil der ikke umiddelbart være belæg for, at omdannelsen først registreres i perioden 1. juli – 1. september 2020.

Vil du vide mere om frister, hjælpepakker mv. – så kontakt Revisupport på info@revisupport.dk.