Regnskabsforhold

Vejledningen for udarbejdelse af årsrapporter for andelsboligforeninger er opdateret – bl.a. med nye regler om fastsættelse af andelsværdien og brug af valuarvurderinger samt opdaterede nøgletalsoplysninger.

Andelsboligforeninger skal aflægge årsrapport for klasse A og udover det indhold der måtte være krævet for at opfylde grundforudsætningerne om et revisende billede (ÅRL § 11), er der en række formelle andelsboligrelaterede oplysninger som skal være indeholdt i årsrapporten.

Du kan læse mere om den opdaterede vejledning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvorfra den opdaterede vejledning tillige kan hentes.

Du finder opdateringen her.