CoronaVirksomhedsdrift

Som led i Regeringens delvise genåbningsplan, der medføre at:

  • Udsalgsbutikker kan genåbne fra 1. marts 2021 (forudsat butiksarealet er under 5.000 m2)
  • Fritids- og kulturaktiviteter (udendørs) kan genåbne (visse restriktioner vedr. antal og krav om negativ test)
  • Afgangsklasse i grundskole og efterskoler/højskoler i visse områder (Vestjylland, Nordjylland og Bornholm)

er de generelle kompensationsordninger samlet forlænget frem til og med 5. april 2021. Det betyder, at der kan søges kompensation for en samlet periode fra 9. december 2020 til og med 5. april 2021, hvoraf dele af perioden kan være som tvangslukket virksomhed med kr. 0 i omsætning.

Det er endnu uvist, om den nuværende referenceperiode for omsætning (1/12 2019 – 29/2 2020) forlænges som følge af de annoncerede forlængelser af ordningerne.