CoronaVirksomhedsdrift

Opdateret 25. februar 2021

Fra i dag den 12. januar 2021 er der åbnet for de generelle kompensationsordninger, som dækker alle virksomheder for perioden 9. december 2020 – 5. april 2021 (Er forlænget fra oprindeligt til og med 28. februar 2021).

Ansøgningsfristerne er opdateret – og er således for den generelle ordninger (ikke målrettede ordninger):

  • Lønkompensation: Ansøgningsfrist 16. april 2021. Der kan søges frem til og med 7. marts 2021 for alle virksomheder – uanset om disse er åbningsforbud eller adgang til hel- eller delvist at holde åbent.
  • Faste omkostninger: Ansøgningsfrist 15. april 2021.
  • Selvstændige og freelancere: Ansøgningsfrist 15. april 2021. OBS: Vær opmærksom på den ændrede ordning med forhøjelse af kompensationsmaksimum til 30-33.000 kr., afhængigt af antal ansatte samt udtræk fra virksomheden i ansøgningsperioden

For de generelle ordninger – der er genåbnet – gælder følgende forhold:

  Kompensationsperiode Referenceperiode, omsætning Referenceperiode, omkostninger  

Bemærkninger

Selvstændige 9/12 2020 – 5/4 2021

(1/9 2020 – 5/4 2021)

1/12 2019 – 29/2 2020 (ændret ved bek. nr. 187 af 7/2 2021)

(1/9 2019 – 28/2 2020)

Lønkompensation 9/12 2020 – 5/4 2021

(30/8 2020 – 5/4 2021)

Faste omkostninger 9/12 2020 – 5/4 2021 1/12 2019 – 29/2 2020 (ændret ved bek. nr. 187 af 7/2 2021)

(Målrettet ordning: 1/7 – 31/8, 1/9 -31/10 eller 1/7 – 31/10 2019)

(Light ordning: 19/8 2019 – 31/1 2020)

1/12 2019 – 29/2 2020

 

Uændret fra tidligere ordninger

 

Revisorerklæring om:

  • Faste omkostninger i referenceperiode (revision/stikprøve)
  • Omsætning i referenceperiode (kontrol til registrering i bogføring)

Hvis der er ansøgt for en tidligere periode, skal revisorerklæring alene opdateres med nye oplysninger *

*) Afgives erklæring af ny revisor (i forhold til tidligere ansøgninger) – afgives særlig tillægserklæring efter ISRS 4400 DK (aftalte arbejdshandlinger).

Ansøgning og vejledning findes på virk.dk. OBS: Virksomhedsguiden.dk og virk.dk er ikke fuldt ud opdateret med seneste ændringer!

ReviSupports beregningsværktøj COVID-19 EFTERKONTROL er opdateret til ovenstående ændringer, tilsvarende er revisionsværktøjet REVISORPAKKE COVID-19 2.0. Begge værktøjer kan bestilles via www.revisupport.dk/vaerktoejer/ eller ved at skrive til info@revisupport.dk.