Corona

Opdateret 20. december 2021:

Den stigende Coronasmitte medfører fornyede restriktioner og anbefalinger, som potentielt medfører omsætningstab for virksomheder o selvstændige.

Restriktioner:

De vedtagne restriktioner, som gælder fra søndag den 19. december 2021 til foreløbigt 16. januar 2022 omfatter:

 • Selskabslokaler, spillehaller, kasinoer, lege-/badelande, forlystelsesparker, tivolier, messer og forsamlingshuse lukkes
 • Lokaliteter hvor der afholdes konferencer og foredrag lukkes
 • Serveringssteder, herunder restauranter og barer skal lukke kl. 23 – og udskænkning skal stoppe fra kl. 22
 • Arealkrav udvides til 2 m2 indendørs pr. siddende kunde og 4 m2 pr. stående kunde
 • Private arrangementer/fester uden for eget hjem er omfattet af samme regler som serveringssteder
 • Generelle krav om mundbind/visir på offentlige erhvervsområder, gælder dog ikke personale med gyldigt coronapas – dog krav på serveringssteder
 • Opfordring til genanvendelse af hjemmearbejde

Kompensationer:

Som følge heraf, er en række af de tidligere kompensationsordninger genaktiveret:

 • Omsætningskompensation ved tab på 30% eller derover – hvor der kan opnås kompensation med op til kr. 33.000 pr. indehaver pr. måned
 • Kompensation for faste omkostninger – inkl. light ordning
 • Lønkompensationer
 • Arrangørordningen – der dækker tab for aflyste eller udsatte arrangementer, f.eks. koncerter, foredrag mv. hvor deltagertallet udgør mindst 350
 • Låne- og garantiordninger under EKF, Vækstfonden og Rejsegarantifonden forlænges til foreløbigt 28. februar 2022
 • Virksomheder, som er omfattet af restriktionerne – men som ikke er lukkede (f.eks. serveringssteder), kan vælge at lukke frivilligt og derved opnå ret til 90% kompensation (tvangslukkede: 100%)

Erhvervsstyrelsen kan endnu ikke oplyse, hvornår de genåbnede ordninger kan ansøges via virk.dk.

Ansøgningsperioden udgør foreløbigt perioden 1. december 2021 til foreløbigt 28. februar 2022. Visse ordninger kan dog ansøges for december 2021 separat.

Der er en forventning om, at ordningerne i vid udstrækning vil være baseret på tidligere anvendte referenceperioder – og således kan ansøges ved genbrug af disse oplysninger, og dermed uden fornyede revisorerklæringer.