CoronaVirksomhedsdrift

I forbindelse med ansøgning om kompensation for faste omkostninger for virksomheder, der forventer omsætningstab på mere end 30% – enten afledt af Covid-19 eller som følge af påbud om tvangslukning – skal ansøgningens data revideres (gennemgås) af en godkendt revisor jf. bekendtgørelse nr. 27 af 14. januar 2021.

Revisor skal:

 • Kontrol af, at referenceperiodens (1/12 2019 – 31/1 2020) realiserede omsætning stemmer overens med bogføringen
 • Kontrol af realiserede faste omkostninger i referenceperioden (1/12 2019 – 29/2 2020) – stikprøvebaseret revision med fokus på bl.a. periodisering samt korrekt klassifikation i forhold til kompensationsberettigede omkostninger
 • Kontrol af seneste resultat (bilag i revisors erklæring – bilag 2) stemmer til virksomhedens bogføring – gælder kun ved negativt resultat
 • Kontrol af særlige omstændigheder, der har medført negativt resultat (bilag i revisors erklæring – bilag 3) – gælder kun ved negativt resultat OG når særlige omstændigheder mindst svarer til det negative resultat

Revisor skal afgive erklæring efter følgende retningslinjer:

 1. Har revisor tidligere afgivet erklæring for virksomheden om faste omkostninger (realiserede) for samme referenceperiode 1/12 2019 – 29/2 2020:
  • Erklæringen skal alene opdateres med nye forhold
  • Genanvendte forhold skal anføres i “fremhævelse af forhold vedrørende revisionen”
 2. Har revisor ikke tidligere afgivet erklæring om forholdet:
  • Har anden godkendt revisor afgivet erklæring om forhold – kan “ny” revisor afgive tillægserklæring – efter ISRS 4400 DK eller
  • Afgive ny erklæring efter ISA 800 – uden adgang til genanvendelse

Du kan nedenfor finde de opdaterede erklæringer og tillægserklæringer i Word-format samt styrelsens opdaterede retningslinjer om revisors arbejde (af 14/1 2021; OBS er i notatet fejlagtigt angivet som 14/1 2020):