Corona

Fristen for slutindberetning af Covid-19 kompensationer for perioder frem til 28. februar 2022 var tidligere fastsat til 30. november 2022.

Erhvervsstyrelsen har konstateret, at mange virksomheder fortsat mangler at gennemføre slutindberetningen, hvorfor fristen for ordningerne “tabt omsætning”, “tabt indkomst”, “lønkompensation”, “faste omkostninger” og “stedbundne omkostninger” er udskudt til ny ultimativ frist, som er 28. februar 2023.

Er der krav om revisorbistand har godkendte revisor 8 uger til at indberette revisorerklæringen fra tidspunktet for virksomhedens indberetning. Revisor får direkte besked fra VIRK.dk-systemet, når der er en slutafregning, hvor revisor inviteres til at afgive erklæring om bistand.

Er du godkendt revisor og mangler værktøj til dit erklæringsarbejde, så kan du bestille vores værktøj REVISORPAKKE COVID-19 3.0, som hjælper dig igennem udførelse af arbejdet og danner de nødvendige dokumenter.

Du kan bestille værktøjet her.