CoronaRevisorforhold

Slutafregning (indberetning på virk.dk)

Alle moduller for slutafregning af kompensationsordninger for perioder frem til og med 31. august 2020 er tilgængelige via virk.dk.

Slutafregning kan indtastes uafhængigt om der er krav om revisorbistand eller ikke – idet revisorbistanden ved krav skal dokumenteres ved revisors efterfølgende separate indberetning.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet trin-for-trin vejledning, som kan findes under de respektive ordninger på virk.dk.

Herudover har styrelsen udarbejdet informative videoguides til slutafregningerne (indberetningen). Du kan finde videoguiderne her:

  • Lønkompensation: Her
  • Selvstændige/Tabt omsætning: Her
  • Faste omkostninger: Her

Revisorbistand

Der er som udgangspunkt ikke krav om revisorbistand ved slutafregning. Visse virksomheder er dog udtaget til ekstra kontrol, hvorfor slutafregningen skal valideres med revisorbistand. Kravet om revisorbistand vil fremgå af orienteringsbrevet fra Erhvervsstyrelsen.

Omkostninger til revisorbistand kompenseres med 80% – under visse nærmere vilkår.

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt alene anmode om revisorbistand på slutafregning på lønkompensation og selvstændige/tabt omsætning. Retningslinjer til omfanget af revisors arbejde og erklæring er udarbejdet og tilgængelig her og på virk.dk. Retningslinjer og erklæringskrav vedrørende revisorbistand ved lønkompensation foreligger endnu ikke.

Revisors erklæring er med udgangspunkt i aftalte arbejdshandlinger efter ISRS 4400 DK. Denne standard kræver ikke uafhængighed, men styrelsen har i retningslinjerne stillet krav om – at revisorbistand skal udføres af uafhængig godkendt revisor, hvorfor uafhængighedskravet skal opfyldes.