Corona

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022, men blev medio september forlænget til 30. oktober 2022.

Fristen er nu yderligere udsat til 30. november 2022.

Der kan ikke forventes yderligere udsættelse – ligesom der som udgangspunkt ikke indrømmes dispensation for denne frist.

Revisors frist for udarbejdelse af erklæring om evt. revisorbistand og upload af erklæring er uændret 8 uger fra dato fra virksomhedens indsendelse af slutafregningen.

Du kan læse mere om de forskellige slutafregninger, frister mv. her.