Virksomhedsdrift

Revisorer og regnskabskonsulenter (bogholdere) taler meget med kunderne om generationsskifte, planlægning i rette tid osv., men meget sjældent tænker revisor på sit eget exit.

Har du planlagt dit generationsskifte? Er din virksomhed overhovedet klar til at overdrage og hvis ja, er der nogen værdi at overdrage?

Revisupport får mange henvendelser fra revisorer m.fl. som er interesseret i afhænde/overdrage sin forretning nu eller indenfor en nærmere årrække. På samme måde modtager vi også henvendelser fra potentielle virksomheder, som er på udkik efter vækstmuligheder igennem overtagelse af eksisterende virksomheder.

Kunne du have interesse i dialog med Revisupport om mulighederne for en overdragelse, så skriv til os via nedenstående formular. Beskriv kort hvornår din virksomhed er salgsklar og gerne en prisindikation – evt. angivet i et interval. Alle data behandles fortroligt.