SelskabsforholdSkatteforhold

Skattestyrelsen har den 21. juni 2023 meddelt, at fristen for selskabers indsendelse/indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023.

Udskydelsen gælder alene:

  • Selskaber m.fl. omfattet af Selskabsskatteloven
  • Selvangivelse/Oplysningsskema

Det betyder, at:

  • Selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal indsende oplysningsskema senest 1. juli 2023
  • Selskaber m.fl. fortsat skal udarbejde, godkende og indsende årsrapport senest 30. juni 2023 (med regnskabsafslutning 31. december 2022)

Udskydelsen skyldes dels nedlukningen af DIAS-systemet i maj måned og en kontinuerlig ustabilitet i systemet efterfølgende.

Du kan læse Skattestyrelsens samlede meddelelse om udskydelsen her.