Selskabers oplysningsfrist udskudt

Som følge af ustabil drift af SKAT’s system DIAS der anvendes for selskabers grundregistreringer, oplysningsskema mv. er fristen udskudt fra fredag den 1. juli 2022 kl. 9 til torsdag den 7. juli 2022 kl. 9. En af de formodede årsager til den ustabile drift er mængden af indberetninger, da adgang til systemet tidligere i juni…

Aktuelle skattesatser/beløb 2021-2022

For 2021 og 2022 er følgende generelle skatte- og beløbsgrænser mv. gældende: Angivet i DKK – med mindre andet er angivet 2022 2021   Aktiegevinster/udbyttegrænse for 27% skat   57.200   56.500 Beskæftigelsesfradrag 41.600 40.600 Håndværkerfradrag – håndværksydelser* 12.900 25.000 Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.400 25.000 Skattefrit jubilæums-/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 8.000 Øvrige lønmodtagerudgifter – fradragsloft 6.600 6.500…

Tilbagebetaling Corona-lån

Der er indgået en bred politisk aftale, der medføre at de oprindelige frister 1. november 2021 og 1. februar 2022 for tilbagebetaling af 2 coronalån (A-skatte- og/eller momslån) er udskudt til 1. april 2022. Samtidig er der etableret en midlertidig adgang til, at afdragsordninger med Skat kan forløbe over 24 måneder – imod normalt 12…

Skattelylande

EU har den 26. februar 2021 udsendt en opdateret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (skattelylande). Listen skal bl.a. anvendes af rådgivere i forbindelse med rådgivning om skattemæssige transaktioner samt vedr. kontrol af slutafregning af lønkompensationer, der fordre at modtagende virksomheder ikke er ejet via skattelylande. Du finder listen her.

Overblik: Aktuelle frister, udskudte betalinger og A-skatte-/momslån

(OPDATERET 4. JUNI 2021) Som følge af Coronarestriktionerne fra nytår og henover foråret, er en række frister vedr. regnskaber og skatteforhold udskudte – bl.a. afledt af, at der samtidig er en række aktuelle frister vedr. Coronakompensationer. Frister – årsrapporter og selvangivelser: De aktuelt gældende frister er: Godkendelse af årsrapporter for selskaber, erhvervsdrivende fonde, erhvervsdrivende foreninger…

Fristudskydelse årsrapporter og selvangivelser (opdateret)

Opdateret 16. april 2021: Regeringen fremsætter et lovforslag til hastebehandling, der skal udskyde fristerne for årsrapporter og selvangivelser. Der er allerede et politisk flertal for vedtagelse af en udskydelse – i erkendelse af de mange opgaver der aktuelt presser regnskabs- og revisorbranchen. Erhvervsministeren har den 14. april 2021 meddelt at der fremsættes hasteforslag om udskydelse…

Ændrede afskrivninger fra 2020

Den 24. februar 2021 har skatteministeren fremsat forslag om ændring af afskrivningsloven med lovforslag L178. Lovforslaget er 2. behandlet og afventer vedtagelse efter 3. behandling, men der er en forventning om, at forslaget vedtages i den fremlagte form. Lovforslaget skal bl.a. bidrage til forhøjede afskrivninger på anlægsaktiver som en indirekte tilskyndelse til gennemførelse af investeringer,…

Kontante betalinger

Din virksomhed må maksimalt betale kr. 8.000 inkl. Moms for varer eller ydelser. Har du køb der overstiger dette beløb, skal indbetalingen være digital. Er indbetalingen kontant, skal du sende besked (indberette) transaktionen via TastSelv på www.skat.dk som ”Kontanthandel”. Indberetter du ikke kontante betalinger der overstiger grænsen – kr. 8.000 inkl. Moms – mister du…

Nye moms- og A-skattelån

Der er vedtaget lov om A-skattelån og indgået politisk aftale om ny momslåneordning. A-skattelån: Virksomheder som løbende indeholder og betaler A-skat og AM-bidrag, kan ansøge om et såkaldt A-skattelån. Lånets hovedstol – det der maksimalt kan lånes – er 3 måneders gennemsnitlig indeholdt A-skat og AM-bidrag, baseret på indberetninger i februar og marts 2021. Eksempel:…

Coronahjælp og skattepligt

Kompensationer modtaget som følge af COVID-19 – f.eks. lønkompensationer, kompensation for omsætningstab eller faste omkostninger, er skattepligtige og skal indgå i virksomhedens regnskab og indkomstopgørelse. Der har særligt for kompensation for selvstændige (omsætningstab) hersket noget tvivl om, hvor vidt denne kompensation er en virksomhedsindkomst eller en indkomst der skal medregnes hos ejeren. Disse kompensationer tilhører…