Nye krav til digital salgsregistrering

Med virkning fra 1. januar 2024 skal udvalgte brancher, med en årlig omsætning under 10 mio.kr. opfylde en række skærpede registreringskrav vedrørende virksomhedens salg. De skærpede krav medføre grundlæggende et krav om digital registrering af salg, som sikrer skattestyrelsens adgang til salgsdata. De omfattede brancher er: Caféer, værtshuse og diskoteker mv. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.…

Skattetillæg selskaber

En del selskaber er fejlagtigt pålagt kontrollovstillæg på årsopgørelsen for indkomståret 2022 som følge af for sent indsendt oplysningsskema (selvangivelse). I en del tilfælde er der tale om en fejl i Skat’s systemer, idet oplysningsskema er indsendt efter 1. juli 2023, men dog indenfor den udskudt frist 25. august 2023. Hvor kontrollovstillægget er baseret på…

Virksomhedsomdannelser: Pas på – stor risiko for fejl vedr. metode og goodwill

Frem mod 30. juni har der – traditionen tro – været høj aktivitet med gennemførelse af omdannelser af enkeltmandsvirksomheder til selskaber. De fleste af disse gennemføres efter reglerne om skattefri omdannelse. Uagtet om man omdanner skattefrit eller skattepligtig, så skal der ved åbningsbalancen – og dermed også ved vederlagsberegningen – tages stilling til metoden: Overtagelsesmetoden:…

Fristforlængelse: Selvangivelser for selskaber

Skattestyrelsen har den 21. juni 2023 meddelt, at fristen for selskabers indsendelse/indberetning af selvangivelse (oplysningsskema) er udskudt fra 30. juni 2023 til 25. august 2023. Udskydelsen gælder alene: Selskaber m.fl. omfattet af Selskabsskatteloven Selvangivelse/Oplysningsskema Det betyder, at: Selvstændigt erhvervsdrivende fortsat skal indsende oplysningsskema senest 1. juli 2023 Selskaber m.fl. fortsat skal udarbejde, godkende og indsende…

Nye ejendomsvurderinger

Processen med de nye ejendomsvurderinger er skudt i gang. I første omgang har mange med en ejendom i landzone oplevet en fornyet vurdering og omklassifikation af ejendommen, som medfører at ejendommen klassificeres som byzone og beboelse. Effekten af omklassifikationen er, at ejendomsværdiskatterne ændres – men ejendomsskatten vil samtidig blive korrigeret afledt af den nye klassifikation.…

A-skatter: Udskydelse af betalingsfrister

Som en del af Regeringens erhvervspakke til erhvervslivet afledt af de høje inflationsrater i slutningen af 2022 og primo 2023, er der vedtaget en midlertidig fristudskydelse for betaling af A-skatter og AM-bidrag for juni og juli måned 2023. Udskydelserne er sammensat således: Juni: Små/mellemstore virksomheder: Oprindelige frist 10. juli 2023 – udskudt til oktober 2023…

Selskabers oplysningsfrist udskudt

Som følge af ustabil drift af SKAT’s system DIAS der anvendes for selskabers grundregistreringer, oplysningsskema mv. er fristen udskudt fra fredag den 1. juli 2022 kl. 9 til torsdag den 7. juli 2022 kl. 9. En af de formodede årsager til den ustabile drift er mængden af indberetninger, da adgang til systemet tidligere i juni…

Aktuelle skattesatser/beløb 2021-2022

For 2021 og 2022 er følgende generelle skatte- og beløbsgrænser mv. gældende: Angivet i DKK – med mindre andet er angivet 2022 2021   Aktiegevinster/udbyttegrænse for 27% skat   57.200   56.500 Beskæftigelsesfradrag 41.600 40.600 Håndværkerfradrag – håndværksydelser* 12.900 25.000 Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.400 25.000 Skattefrit jubilæums-/fratrædelsesgodtgørelse 8.000 8.000 Øvrige lønmodtagerudgifter – fradragsloft 6.600 6.500…

Tilbagebetaling Corona-lån

Der er indgået en bred politisk aftale, der medføre at de oprindelige frister 1. november 2021 og 1. februar 2022 for tilbagebetaling af 2 coronalån (A-skatte- og/eller momslån) er udskudt til 1. april 2022. Samtidig er der etableret en midlertidig adgang til, at afdragsordninger med Skat kan forløbe over 24 måneder – imod normalt 12…

Skattelylande

EU har den 26. februar 2021 udsendt en opdateret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (skattelylande). Listen skal bl.a. anvendes af rådgivere i forbindelse med rådgivning om skattemæssige transaktioner samt vedr. kontrol af slutafregning af lønkompensationer, der fordre at modtagende virksomheder ikke er ejet via skattelylande. Du finder listen her.