Revisorforhold

Fra 15. december 2022 implementeres 2 nye kvalitetsstyringsstandarder i Danmark; ISQM1 og ISQM2 – der erstatter den eksisterende standard ISQC1.

De fleste beskæftiger sig ikke med den eksisterende standard i dagligdagen, da fokus i højere grad er rettet mod de “ordinære” ISA-standarder, men både den eksisterende ISQC1 og i særdeleshed de nye ISQM1 og ISQM2 er helt centrale for revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring, politikker og tilgangen til konsultation, overvågning (intern kontrol) og håndtering af kvalitetsbrud mv. Det er bl.a. disse standarder der regulerer det forhold, at medarbejdere årligt skal erklære sig om bl.a. uafhængighed, kendskab og anvendelse af kvalitetsstyringssystemerne i virksomheden mv.

Med implementering af de nye standarder sker der centrale ændringer der skærper kravene bl.a. til revisionsvirksomhedernes interne overvågning og reaktioner herpå. Implementeringen i Danmark vil kræve, at alle revisionsvirksomheder tilpasser deres nuværende systemer og kvalitetsstyringspolitikker og -manualer.

Revisupport hjælper dig godt igennem processen – da lancerer en samlet pakke, der skal hjælpe virksomhederne og medarbejderne godt igennem implementeringen.

Pakken omfatter:

  • Publikationerne ISQM1 og ISQM2 i valideret dansk oversættelse – både i bogform og PDF-søgbar version
  • Tjeklister og implementeringsplaner
  • Webinar

Den samlede pakke udbydes til kr. 4.620 ekskl. moms/ekspedition. Pakken forventes frigivet ca. medio/ultimo september 2021 – dog med lidt usikkerhed som følge af valideringen af oversættelsen, som godkendes direkte af IAASB (standardudstedende myndighed).

TIDSBEGRÆNSET TILBUD: I en begrænset periode frem til 31. juli 2021 tilbyder Revisupport 10% rabat ved bestilling af den samlede pakke. Produkterne kan også bestilles enkeltvis – priser herfor vil fremgå senere af vores hjemmeside under værktøjer. Bestil din pakke med rabat allerede nu, ved at skrive til os på info@revisupport.dk, angiv “ISQM-pakke” i emnefeltet – husk at angive navn, firmanavn og mailadresse i mailen.