Slutafregning – lønkompensation (åbner)

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for afgivelse af revisorerklæringer på slutafregning af lønkompensationer for perioder frem til 31. august 2020 – fra fredag den 2. juli 2021. Styrelsen har frigivet revisorerklæringen der skal anvendes til formålet. Erklæringen er – som også ved omsætningstab – omfattet af ISRS 4400 (aftalte arbejdshandlinger) og omfatter ialt 6 temaer med…

Ny standarder om kvalitetsstyring

Fra 15. december 2022 implementeres 2 nye kvalitetsstyringsstandarder i Danmark; ISQM1 og ISQM2 – der erstatter den eksisterende standard ISQC1. De fleste beskæftiger sig ikke med den eksisterende standard i dagligdagen, da fokus i højere grad er rettet mod de “ordinære” ISA-standarder, men både den eksisterende ISQC1 og i særdeleshed de nye ISQM1 og ISQM2…