CoronaVirksomhedsdrift

Regeringen har sammen med en række af Folketingets øvrige partier indgået aftale om genåbning af de kompensationsordninger, som vi kender fra foråret 2020:

  • Lønkompensation med op til 90% kompensation for hjemsendte medarbejdere, dog max. kr. 30.000 pr. måned for en fuldtidsansat
  • Kompensation til selvstændige – når omsætningsnedgangen forventes at blive mindst 30%, kompensation op til max. kr. 23.000 pr. måned
  • Kompensation for faste omkostninger – når omsætningsnedgangen forventes at blive mindst 30%. Kompensationen er efter en trappemodel afhængig af den forventede omsætningsnedgang

Ordningen gælder foreløbigt fra 9. december 2020 til og med 3. januar 2021 for virksomheder placeret i de 38 kommuner omfattet af de nye restriktioner.

For øvrige virksomheder i resten af landet gælder ordningerne fra 11. december 2020 til og med 3. januar 2021 – uanset om virksomheden er omfattet af restriktioner.

Ordningerne kan forlænges udover 3. januar 2021. Der er en sandsynlighed for forlængelse, henset til at der allerede er truffet politisk beslutning om forlængelse af en række påbud, opfordringer og restriktioner frem til og med 28. februar 2021, herunder forsamlingsforbud og krav om mundbind/visir.

De nye “gamle” ordninger er endnu ikke klar til at blive ansøgt via virk.dk. Yderligere henstår uklarhed omkring referenceperioder mv.