RevisorforholdSelskabsforhold

Fristen for omdannelse af IVS’er (iværksætterselskaber) nærmer sig. Omdannelsen skal være anmeldt til registrering senest den 15. oktober 2021 – i modsat fald vil Erhvervsstyrelsen have lovhjemmel til at iværksætte tvangsopløsning af selskabet.

Omdannelse kan ske ved:

  1. Indskud af manglende kapital kontant (f.eks. aktuelt, hvis selskabet ikke har optjent en egenkapital svarende til mindst kr. 40.000)
  2. Konvertering af gæld til selskabskapital
  3. Overførsel fra frie reserver (overskud) til kapital
  4. Indskud af værdier, der modsvarer den manglende kapital op til mindst kr. 40.000

Model 1 kan gennemføres uden revisors udarbejdelse af vurderingsberetning efter ISAE3000 – men revisor, bank eller advokat skal dog fortsat bekræfte indbetaling af kapitalen.

Omdannelsen kræver:

  1. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor omdannelsen vedtages (generalforsamlingsreferat skal uploades ved anmeldelse)
  2. Opdaterede vedtægter (skal uploades ved anmeldelse)

Revisupport har en række standarder/skabeloner som kan anvendes ved omdannelsen, herunder ISAE3000-erklæringer hvor der kræves erklæring fra uafhængig godkendt revisor.

Er du godkendt revisor og skal bistå med omdannelsen (f.eks. bekræftelse af kapitalindskud), så vær opmærksom på, at opgaven er omfattet af Revisorloven og derfor kræver uafhængighed jf. lovens § 24.