Regnskabsforhold

I forbindelse med implementering af bæredygtighedsforordningen fra EU i dansk regnskabs- og revisorregulering, sker der samtidig en inflationsjustering af størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven – med virkning fra 1.juli 2024 (regnskabsår der påbegynder denne dato eller herefter).

De nye størrelser har således ingen virkning for 2023-regnskaber.

Størrelserne har betydning for både indholdet af årsrapporten, koncernregnskabspligt samt adgang til fravalg af revision mv.

Regnskabsklasse B:

 • Balancesum op til 55 mio.kr. (tidl. 44 mio.kr.)
 • Nettoomsætning op til 111 mio.kr. (tidl. 89 mio.kr.)
 • Antal ansatte op til 50 (uændret)

Regnskabsklasse C-mellemstor:

 • Balancesum 55-195 mio.kr. (tidl. 44-156 mio.kr.)
 • Nettoomsætning 111-391 mio.kr. (tidl. 89-313 mio.kr.)
 • Antal ansatte 50-250 (uændret)

Regnskabsklasse C-stor:

 • Balancesum over 195 mio.kr. (tidl. 156 mio.kr.)
 • Nettoomsætning over 391 mio.kr. (tidl. 313 mio.kr.)
 • Antal ansatte over 250 (uændret)

Størrelsesgrænserne for mikrovirksomheder hæves til:

 • Balancesum op til 3,5 mio.kr. (tidl. 2,7 mio.kr.)
 • Nettoomsætning op til 7 mio.kr. (tidl. 5,4 mio.kr.)
 • Antal ansatte op til 10 (uændret)

Øvrige væsentlige ændringer i årsregnskabsloven:

 • Præcisering i § 68, at såfremt der er under 1 antal beskæftiget, skal dette oplyses (f.eks. ved holdingselskaber med 0 antal beskæftiget)

Revisionspligtsgrænsen i årsregnskabslovens § 135 ændres ikke – hvilket betyder, at revisionspligten for klasse B indtræder, hvor 2 af følgende 3 størrelser overskrides i 2 på hinanden følgende år:

 • Balancesum over 4 mio.kr.
 • Nettoomsætning over 8 mio.kr.
 • Antal ansatte over 12 mio.kr.

For klasse B-virksomheder kan revisionen erstattes med udvidet gennemgang.