Regnskabsklasser: Nye størrelsesgrænser

I forbindelse med implementering af bæredygtighedsforordningen fra EU i dansk regnskabs- og revisorregulering, sker der samtidig en inflationsjustering af størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven – med virkning fra 1.juli 2024 (regnskabsår der påbegynder denne dato eller herefter). De nye størrelser har således ingen virkning for 2023-regnskaber. Størrelserne har betydning for både indholdet af årsrapporten, koncernregnskabspligt samt adgang…