CoronaRevisorforhold

I henhold til bekendtgørelse nr. 27 af 11. januar 2021 (med senere ændringsbekendtgørelse nr. 737 af 26. april 2021) skal du som godkendt revisor på Covid-19 ansøgninger være opmærksom på følgende:

 • Har du tidligere afgivet erklæring om realiserede faste omkostninger for en identisk referenceperiode, kan resultatet af det udførte arbejde genbruges – du skal anføre dette i din erklæring under “fremhævelse af forhold vedr. revisionen”
 • Har en anden revisor tidligere udført revision af realiserede faste omkostninger for en referenceperiode, som kan bruges kan du vælge:
  • Afgivelse af tillægserklæring efter ISRS 4400 DK eller
  • genudførelse af egen revision – da afgives en ISA 805 erklæring uden angivelse af ovenstående fremhævelse
 • Når du afgiver erklæring, skal du samtidig forholde dig til:
  • Stemmer den anførte realiserede omsætning i referenceperioden overens til bogført omsætning, ved anvendelse af uændrede regnskabsprincipper
  • Kontroller, at de genanvendte realiserede faste omkostninger i revisors bilag 1 er uændrede fra tidligere ansøgning

Du skal endvidere være særlig opmærksom på følgende vigtige deadlines, når virksomheden har indsendt ansøgning til Erhvervsstyrelsen:

 • Revisors frist for indsendelse af revisorerklæring er senest 14 dage efter virksomhedens indsendelse af ansøgning (jf. bekendtgørelsens – nr. 27 – § 46, stk. 2)
 • Forsinkelse er afvisningsgrund
 • Sidste frist er 14 dage efter ansøgningsfristen – altså 29. juni 2021

Du kan læse mere om revisors erklæringer (vedrørende Covid-19 forhold) og hente erklæringseksempler her.