Personalenote og GDPR

Årsregnskabslovens § 68 stiller et utvetydigt krav om, at årsrapporter for klasse B skal omfatte en note – hvoraf antal beskæftigede medarbejdere fremgår. Opgørelsen af antal beskæftigede volder sædvanligvis ikke udfordringer, da det er almindelig praksis at betalinger til ATP anvendes som benchmark for antal beskæftigede. Det betyder omvendt, at er der ikke betalt ATP-bidrag…