Klassiske fejl i årsrapporten

Regnskabssæsonen for 2018-regnskaber er ved at være afsluttet – formelt med udgangen af maj, hvor 31/12-regnskaberne skulle være godkendt og herefter indsendt til Erhvervsstyrelsen i umiddelbar forlængelse heraf. Reelt er hovedparten af regnskaber der skal indberettes til styrelsen ved at være indgået – når man ser bort fra nødlidende virksomheder og virksomheder som planlægges opløst,…