SelskabsforholdVirksomhedsdrift

Kompensationsordning for omsætningstab som følge af Covid-19 forventes åbnet via virk.dk den 1. april 2020.

Kriterier for ansøgning er:

  • Maksimalt 10 fuldtidsansatte, ekskl. ejere og evt. medarbejdende ægtefælle
  • Månedlig omsætning på mindst 10.000 kr. (målt på regnskabsåret 2019)
  • Omsætningstab på mindst 30% i forhold til samme periode sidste år (9/3 – 8/6 2019)*

*) Hvis denne periode afviger fra sædvanlig omsætning, anvendes i stedet a) 1. april – 30. juni 2019, b) 1. december 2019 – 29. februar 2020 eller c) stiftelsestidspunktet til 9. marts 2020.

Ansøgning via virk.dk udføres af virksomheden eller dennes ejer, hvis denne er ene tegningsberettiget. Revisor kan ikke ved brug af revisors medarbejdersignatur indsende ansøgningen.

Når du skal indberette ansøgningen skal du bruge følgende:

Oplysning/dokumentation Forklaring/Bemærkninger
Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden Talangivelse af den omsætning, du forventer i perioden 9/3 – 8/6 2020. Hvis omsætningen kun falder dele af perioden, skal du fortsat angive for hele perioden.
Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden Talangivelse af omsætning i samme periode sidste år (9/3 – 8/6 2019). Skal omfatte hele denne periode, selvom forventede omsætningsnedgang i 2020 omfatter en kortere periode.
Virksomhedsnavn, CVR-nummer og stiftelsesdato Data til validering af virksomhedens ID, samt at denne er etableret senest 9. marts 2020.
Antal ansatte opgjort i hele årsværk Samlede antal ansatte opgjort som summen af medarbejdertimer pr. uge delt med normtid på max. 37 timer (svarende til fuldtid).
Navn og ejerandel på virksomhedsejere Navn og ejerandel for ejere, der besidder mindst 25% – også for personlige virksomheder (én ejer)
Dokumentation for fast arbejde i virksomheden Lønseddel, specifikation af hævekonto (personlig virksomhed), årsopgørelse fra skat – hvoraf der fremgår ”overskud virksomhed” mv.
Evt. navn og CPR på medarbejdende ægtefælle Kun relevant, hvor der tillige søges kompensation for medarbejdende ægtefælle
Kontaktoplysning Oplysning om kontaktpersonens navn, telefonnummer og mail
Oplysning om modtagelse af andre offentlige ydelser Besvarelse på, om der modtages offentlige ydelser/tilskud for samme tab, der søges kompensation for