CoronaNyhederRevisorforhold

Fristen for indberetning af slutafregninger for Covid-19 kompensationerne fra sommeren/sensommeren 2020 og frem til 2022 nærmer sig – fristen er 30. september 2022.

Revisupport har opdateret vores revisorpakke der omfatter erklæringer, arbejdsplan og arbejdspapirer til de aktuelle slutafregninger, hvad enten du skal afgive erklæring herom eller blot yder assistance for dine kunder.

Vores tidligere værktøj COVID-19 EFTERKONTROL opdateres ikke, men til gengæld omfatter vores opdaterede revisorpakke vejledende slutberegninger for ordningerne for omsætningstab/selvstændige, faste omkostninger og lønkompensation.

Vores opdaterede værktøj REVISORPAKKE COVID-19 3.0 frigives primo uge 36 (2022) i beta-version og endelig version 1 forventes frigivet ultimo uge 36 efter afsluttende tests og justeringer.

Har du tidligere anvendt vores Revisorpakke Covid-19 2.0 inkl. opdateringsabonnement, skal du være opmærksom på at den opdaterede udgave ikke er omfattet af abonnementet. Der frigives ikke flere opdateringer på Revisorpakke Covid-19 2.0 og Covid-19 Efterkontrol-værktøjerne.

Den opdaterede løsning – Revisorpakke Covid-19 3.0 – koster kr. 795 ekskl. moms, men inkl. gratis opdateringer frem og med 31. oktober 2022. Du kan bestille det nye værktøj her.