RevisorforholdVirksomhedsdrift

Den 18. april 2020 blev der indgået politisk aftale om ændring i kompensationsordningen for faste omkostninger. Det medførte følgende ændringer:

  • Der kan søges for 3 måneder (som hidtil) eller udvidet 4-måneders periode (frem til 8. juli 2020)
  • Faste omkostninger skal mindst udgøre kr. 12.500 i perioden (tidligere kr. 25.000)
  • Omsætningstabet skal mindst udgør 35%, tidligere 40%
  • Reduktion i kompensationen afledt af underskud i 2019 kan elimineres helt eller delvist, hvis underskud er relateret til ekstraordinære omstændigheder

Konsekvensen af ændringerne har medført, at revisors arbejde er tilpasset de nye forhold. Tilsvarende er revisors erklæring på de realiserede faste omkostninger, omsætning, resultat og nu evt. ekstraordinære omstændigheder tilpasset.

Du finder de nye retningslinjer og erklæringer her:

  • Retningslinjer findes her
  • Ny revisorerklæring i Word-format findes her

Har du allerede søgt, kan de indsende regulerende ansøgning via virk.dk.

De ændrede retningslinjer og den nye revisorerklæring er indarbejdet i ReviSupports COVID-19 Revisorpakke, som du kan købe for kr. 975 ekskl. moms – skriv til info@revisupport.dk – så sender vi omgående værktøjet til dig.