RegnskabsforholdRevisorforholdSelskabsforhold

Der er indgået politisk aftale om skærpelse af revisor- og revisionspligten for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 – typisk selskaber og andre virksomheder med reel begrænset hæftelse.

Skærpelserne omfatter:

 1. Krav om selvvalgt revisorerklæring fra godkendt revisor for visse virksomheder i udvalgte brancher (aktuelt 11 brancher), hvor omsætningen er i niveau 5-8 mio.kr. – uanset størrelse af balance/antal ansatte
 2. Krav om revisionspligt for virksomheder med balancesum over 50 mio.kr., uanset størrelsen af omsætning og antal ansatte

Herudover omfatter aftalen, at der indføres øget kontrol – således Erhvervsstyrelsen kan gennemføre bogføringskontrol for nystartede virksomheder forud for aflæggelse af første årsrapport.

Udover den øgede kontrolindsats og skærpelse af revisorbestemmelserne, er der aftalt en række administrative følgebestemmelser – som i hovedtræk omfatter:

 • Ensretning af frister – således indberetningsfrister til Erhvervsstyrelsen for årsrapporter forlænges med 1 måned (til i alt 6 måneder) og dermed bliver sammenfaldende med fristen for oplysningsskemaet (selvangivelsen)
 • Kontantpligten fjernes for B2B-virksomheder, hvilket betyder at virksomheder der alene handler med andre virksomheder (ikke-private) ikke længere er forpligtede til at modtage kontanter som betaling

De aktuelt 11 definerede risikobrancher omfattet af den nye revisorpligt er:

 • Vejgodstransport
 • Flytteforretninger
 • Restauranter
 • Pizzariaer, grillbarer, isbarer mv.
 • Event catering
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
 • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 • Webportaler
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Risikovurderingen af brancher revurderes løbende af Erhvervsstyrelsen (i samarbejde med Skattestyrelsen). Der igangsættes samtidig lovgivende initiativer til imødegåelse af snyd med valg af branchekoder.

De ændrede regler forventes at træde i kraft fra 1. januar 2022, idet bagvedliggende lovregulering forventes vedtaget i efteråret.