RegnskabsforholdSelskabsforhold

I forbindelse med Regeringens fremlæggelse af ny “kontrolpakke 2022”, der bl.a. omfatter nye skærpede krav til bogføring og bogholderiet iøvrigt (herunder digitaliseringskrav) – er der samtidig fremsat forslag om, at fristerne for indsendelse af årsrapporter for selskaber forlænges fra 5 til 6 måneder.

Forslaget behandles i indeværende folketingsår og forventes vedtaget inden 1. juni 2022 – med primært fremadrettet virkning.

Regeringen har dog vedtaget at førtidsimplementerer de ændrede frister, således at disse gælder for 31/12-2021 årsrapporter – således disse skal godkendes og indsendes senest 30. juni 2022 – imod tidligere godkendelsesfrist 31. maj 2022 med efterfølgende indsendelsesfrist på ca. 7 dage.

Baggrunden for førtidsimplementeringen er henset til de mange øvrige opgaver i forbindelse med regnskabsudarbejdelse der påhviler virksomhederne i dette forår, bl.a. slutafregning af Covid-19 kompensationer samt afsluttende kompensationsansøgninger frem til 28. februar 2022 med frist 31. marts 2022.