RegnskabsforholdVirksomhedsdrift

Erhvervsstyrelsen har nu frigivet skabelon (Word-format) til beskrivelse af bogføringsprocedure i virksomheder – i overensstemmelse med den nye bogføringslovs § 6.

Du kan læse mere om bogføringsloven og hente den nye skabelon her.

Styrelsens skabelon er relativ omfattende og indeholder efter Revisupport’s vurdering forhold udover kravene i Bogføringslovens § 6, men skabelonen er forberedt til de kommende digitale krav – herunder beskrivelse af de digitale bogføringssystemer, opbevaring mv. jf. lovens § 16.

Kravene til procedurebeskrivelse er således gældende fra 30. september 2022, hvor styrelsens skabelon er tilgængelig i version 1.