Hvidvaskning – igen

Den opdaterede hvidvaskningslov medføre, at flere virksomheder forpligtes til at etablerer “overvågning” for forhold, der falder ind under begrebet hvidvaskning. Eksempelvis skal virksomheder med mere end 5 ansatte etablere en whistleblower ordning, hvor ansatte og øvrige kan indberette potentielle overtrædelser af loven samt interne politikker og forretningsgange. Visse virksomheders aktiviteter medføre øget eksponering indenfor hvidvaskning…

Reelle ejere / legale ejere

Der er vedtaget en ny lov der udvider ejerregistreringspligten for selskaber. Det medfører at der skal foretages supplerende ejerregistrering: Legale ejere: Er den umiddelbare ejer, som allerede er registreret i henhold til de oprindelige ejerregisterregler. Legale ejere kan være både selskaber og fysiske personer. Reelle ejere: Er den ultimative ejer, forudsat at denne er i besiddelse af…