Bitcoins – skattepligt

Skatterådet har i et bindende svar (SKM2018.104.SR) fastslået, at gevinst ved handel med bitcoins er skattepligtig – når handlerne har et omfang og størrelse, hvor man må formode at der er tale om spekulation med gevinst for øje. Det afgørende i svaret er ikke, om handlen – og gevinsterne – er af en sådan størrelse,…