Skattelylande

EU har den 26. februar 2021 udsendt en opdateret liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (skattelylande). Listen skal bl.a. anvendes af rådgivere i forbindelse med rådgivning om skattemæssige transaktioner samt vedr. kontrol af slutafregning af lønkompensationer, der fordre at modtagende virksomheder ikke er ejet via skattelylande. Du finder listen her.