RegnskabsforholdSelskabsforholdVirksomhedsdrift

Der er fremsat et forslag om betydelige ændringer i bogføringsloven – som vil påvirke langt de fleste virksomheder, foreninger mv., der er omfattet af bogføringslovens regler:

  • Krav om beskrivelse af procedure for registrering af transaktioner, digital opbevaring og ansvarsoplysninger for udførende ansvarlige i virksomheden
  • Krav om digital bogføring – altså anvendelse af bogføringsprogram, regnearksløsning eller andet som udgør en digital løsning
  • Krav om digital opbevaring af bogføring – INKL. BILAGSMATERIALE

De anførte krav skal gælde for alle virksomheder m.fl. med en omsætning (indtægt) over kr. 300.000 i to på hinanden følgende år – dog således at kravene altid gælder for virksomheder, der skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens § 3 – det vil sige klasse B, C og D-virksomheder.

Det er hensigten, at de skærpede krav – herunder digitaliseringskravene – skal gælde fra:

  • 1. juli 2022:  Procedurebeskrivelse
  • 1. januar 2023:  Digital opbevaringskrav

De nye regler vil stille betydelige krav til virksomhedernes bogføringsrutiner og arkiveringsprocedurer. Digital opbevaring omfatter afstemningsmateriale, bogføringsbilag mv.

Den digitale opbevaringspligt kan imødekommes ved:

  • Direkte bilagsintegration i bogføringsprogram (kan håndteres af hovedparten af aktuelle programmer som Economic, Uniconta, Dinero m.fl.)
  • Indscanning og arkivering på egne PC’ere, servere eller via hostede miljøer eller hostede kapaciteter, f.eks. dropbox eller iCloud

ReviSupport forventer primo 2022 at lancerer nye standarder for beskrivelse af bogføringsprocedurer, som vil opfylde de nye krav.