CoronaSelskabsforholdSkatteforholdVirksomhedsdrift

Kompensationer modtaget som følge af COVID-19 – f.eks. lønkompensationer, kompensation for omsætningstab eller faste omkostninger, er skattepligtige og skal indgå i virksomhedens regnskab og indkomstopgørelse.

Der har særligt for kompensation for selvstændige (omsætningstab) hersket noget tvivl om, hvor vidt denne kompensation er en virksomhedsindkomst eller en indkomst der skal medregnes hos ejeren. Disse kompensationer tilhører virksomheden og skal derfor indgå i virksomheden. Drives virksomheden som enkeltmandsfirma, kan kompensationen således opspares i virksomhedsskatteordningen. Drives virksomheden som selskab, kan kompensationen indgå i virksomhedens konsolidering eller indgå i udbytteberettiget overskud. Kompensationen tilhører virksomheden, det betyder, at er kompensationen hævet til indehaveren indgår denne som en hævning i virksomhedsskatteordningen. Er kompensationen hævet i et selskab, er den skattepligtig og bliver tillige omfattet af reglerne om ulovligt aktionærlån – og dermed omfattet af de skærpede beskatningsregler i Ligningslovens § 16 E, med mindre overførslen kan indeholdes i en mellemregning til fordel for kapitalejer.

For skattepligtige virksomheder med skævt regnskabsår – særligt selskaber – bør du som rådgiver være opmærksom på:

  • Indregnet kompensation indgår i resultat og indkomst med de modtagne beløb, MEN BØR
  • Reguleres for evt. tilbagebetalingskrav – herved undgås beskatning af foreløbig kompensation for senere at regulerer i indkomsten for efterfølgende år for reguleringsbeløbet

Ovenstående er særligt relevant, hvor en virksomhed har udsigt til en høj tilbagetalingsrate af modtagen kompensation.

Revisupport’s beregningsværktøj COVID-19 EFTERKONTROL kan bistå dig i beregning af slutopgørelse for kompensationsordningerne. Værktøjet er frigivet og opdateres primo november med seneste ændringer i aktuelle ordninger.