CoronaRegnskabsforholdSelskabsforholdVirksomhedsdrift

Revisupport har foretaget en simpel analyse af, hvorledes udviklingen i indberettede årsrapporter, antallet af nye selskaber og konkurser har været i perioden 1. januar til 31. juli 2020, sammenlignet med samme periode sidste år.

Resultatet er:

Effekt på 2020 2019 Ændr. Antal %
Indsendte årsrappoter 171.839 229.600 -57.761 -25,2%
Nye selskaber 16.074 21.208 -5.134 -24,2%
Statusændringer 20.871 24.734 -3.863 -15,6%
Konkursdekreter (afsagte) 3.442 5.209 -1.767 -33,9%
Konkursdekreter (afsagte) – juli måned 492 650 -158 -24,3%
Indsendte årsrapporter – juli  måned 19.120 7.509 11.611 154,6%

Antallet af indsendte årsrapporter er fortsat betydeligt under niveau fra 2019 (25,2 %), men afvigelsen er reduceret i juli måned – idet der alene i juli måned er indleveret 11.611 flere årsrapporter end samme periode sidste år, hvilket er en stigning på 154,6 %.

Vækst – målt på antallet af nye selskaber – er fortsat faldende i forhold til 2019, idet der siden 1. januar er etableret 5.134 færre selskaber end samme periode sidste år (et fald på 24,2 %).

Det er fortsat positivt, at antallet af statusændringer (herunder likvidationer og opløste selskaber iøvrigt, herunder tvangsopløsninger) er faldet – tilsvarende er antallet af konkurser faldet i forhold til samme periode sidste år. En del af forklaringen på faldet skal formentlig ses i sammenhæng med de betydelige fristudsættelser mv. der er etableret vedr. skatter og afgifter afledt af Covid-19.

Hos Revisupport forventer vi, at der med udgangen af august kun vil være en mindre afvigelse i antallet af indsendte årsrapporter, hvorimod vi resten af året forventer en negativ afvigelse i antallet af nye selskaber. Antallet af opløste selskaber samt konkurser forventer vi først vi stige fra marts-maj 2021, hvor de udskudte betalingsfrister udløber.

Hos Revisupport holder vi øje med udviklingen og holder dig opdateret. Vi udsender primo september en opdatering på udviklingen. Vil du sikre dig disse informationer, kan du tilmelde dig vores nyhedsmail via link på forsiden af hjemmesiden www.revisupport.dk.