Oprettelse af selskab – valg af virksomhedsform

Revisor deltager meget ofte i rådgivning omkring valg af virksomhedsform og efterfølgende assistance med oprettelse af (eller indkøb af) selskab. Fra juni 2019 og henover sommeren har mange rådgivere oplevet ekstremt lange ekspeditionstider i Erhvervsstyrelsen og mange har tillige oplevet at få afvist registreringssager, bl.a. afledt af “fodfejl” i registreringen. De stærkt forlængede ekspeditionstider skyldes,…

Kvalitetskontrol 2019

Er du udtrukket til kvalitetskontrol 2019 – eller vil du forberede dig på en forventelig kontrol i 2020 – så deltag på ét af vore kurser, der giver dig en grundig introduktion til kontrollens gennemførelse, forhold du skal være opmærksom på før, under og efter kontrollen – og hvordan du forbereder dig selv og dine…

Fonde – behandling af kursreguleringer

Kursreguleringer i ikke-erhvervsdrivende fonde (såkaldte almenfonde) kan behandles efter 2 modeller, som udgangspunkt: Metode 1: Værdipapirer, der er indskudt i fonden ved stiftelse og/eller senere arv/gave – hvor disse ikke indgår i uddelingspuljen (altså er disse bundne aktiver) måles til oprindelige indskuds-/kostpris og værdireguleres ikke løbende. Kursværdien af bundne aktiver og kursværdi af bunden egenkapital…