Knæk Cancer – igen i 2019

Igen i 2019 støtter PK Kurser (ReviSupport) sammen med OL Revision Haderslev TV2’s knæk cancer kampagne. Kampagnen løber frem til og med uge 43, hvor denne kulminerer i det store traditionelle indsamlingsshow på TV2. I 2018 lykkedes det at indsamle 25.000 kr. I 2019 forventer vi at indsamle mindst 50.000 kr. igennem den etablerede indsamling,…

Ændringer i Regnskab 2.0 – basismodul

Erhvervsstyrelsens regnskabsindberetningsplatform Regnskab 2.0. er ændret. Ændringen omfatter alene basismodul, altså indtastningsmodulet. Specialmodulet er ikke ændret. Ændringen har virkning fra 30. januar 2019 – det betyder også, at har man indtastet – men ikke indberettet – i en kladde før denne dato, vil kladden skulle tilpasses før gyldig indberetning. Overordnet medføre ændringerne følgende: Bestanddelene pengestrømsopgørelse…

Erhvervsstyrelsen reagerer på forhold i regnskabet

Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol medføre i stadig stigende grad reaktioner på indholdet af både regnskabet – altså fejl og observationer, der udledes via XBRL-kontrollen – og revisors erklæring. Det betyder, at revisor må være forberedt på, at fremhævelser i erklæringer omkring typisk overtrædelser indenfor skatte- og selskabsretten – efterfølgende vil medføre en aktiv reaktion overfor virksomheden fra…