Regnskabskontrol – typiske fejl i regnskabet

Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets årlig beretning om gennemført regnskabskontrol for 2022 er offentliggjort. Kontrollerne er overvejende rettet mod børsnoterede virksomheder og finansielle virksomheder – hvorfor dele af observationerne også alene er rettet mod de specifikke krav der er for denne type virksomheder. Der er dog en række observationer, som også vil være relevante for virksomheder i…

Nye ejendomsvurderinger

Processen med de nye ejendomsvurderinger er skudt i gang. I første omgang har mange med en ejendom i landzone oplevet en fornyet vurdering og omklassifikation af ejendommen, som medfører at ejendommen klassificeres som byzone og beboelse. Effekten af omklassifikationen er, at ejendomsværdiskatterne ændres – men ejendomsskatten vil samtidig blive korrigeret afledt af den nye klassifikation.…

ESG-Rapportering – Betyder det noget for mig?

Der skrives og tales meget om de nye krav om ESG-rapportering som gradvist rammer erhvervslivet fra 2024 og frem. ESG omfatter politikker og måling af: Miljø/Klima Sociale ansvar Ledelse, herunder ledelsesforhold relateret til miljø og socialt ansvar ESG er således en samling af tidligere politikker og måling af miljøforhold og virksomhedens sociale ansvar, SCR. I…

A-skatter: Udskydelse af betalingsfrister

Som en del af Regeringens erhvervspakke til erhvervslivet afledt af de høje inflationsrater i slutningen af 2022 og primo 2023, er der vedtaget en midlertidig fristudskydelse for betaling af A-skatter og AM-bidrag for juni og juli måned 2023. Udskydelserne er sammensat således: Juni: Små/mellemstore virksomheder: Oprindelige frist 10. juli 2023 – udskudt til oktober 2023…