Klasse A-regnskabet

De fleste revisorer, bogholdere og regnskabsudarbejdere stifter jævnligt bekendtskab med klasse A-regnskaber. Men har du styr på formalitet? En typisk klasse A-virksomhed omfatter: Enkelmandsvirksomheden I/S (ejet af mindst 1 fysisk person) K/S’er, hvor komplementaren er en fysisk person Hvis en klasse A virksomhed vælger at præsenterer sit regnskab som en “årsrapport”, skal reglerne for klasse…

Vandværker – Husk de årlige indberetninger

Private vandforsyninger – vandværker – er omfattet af Vandsektorloven og de heri omfattede indberetningskrav mv. Vandværker er grundlæggende opdelt i 2 kategorier: Kategori 1: Mindre forsyninger, der udpumper under 200.000 m2 vand årligt Kategori 2: Større vandforsyninger, der udpumper mindst 200.000 m2 vand årligt De offentlige forsyningsvirksomheder er alle omfattet af kategori 2. Pligterne for…

Intern kvalitetskontrol – hvorfor?

Intern kvalitetskontrol – er det noget jeg er omfattet af, og hvad med den mindre revisionsvirksomhed – gælder det også her? Svaret er ja og ja. Den internationale revisionsstandard ISQC 1 pkt. 49 kræver, at en revisionsvirksomhed løbende overvåger (og evaluere) virksomhedens anvendelse af kvalitetsstyringssystemer, politikker og processer. En intern kvalitetskontrol – eller som i…