Ansøgninger fra 1. marts 2021 – FAQ

Det er nu muligt at ansøge om kompensationer (tabt omsætning og faste omkostninger) for perioden 1. marts til 30. april 2021. Ansøgningsfrister: Ansøgning for ordninger til og med 31. oktober 2020: Fristen udløb 15. april 2021, med mindre der tidligere er ansøgt og afvist Ansøgning for ordninger til og  med 28. februar 2021: Ny frist…

Ændringer vedrørende slutindberetninger

Der er vedtaget en række ændringer som får konsekvens ved slutindberetning af kompensationsordninger for perioder frem til og med 31. august 2020: Fristen for indberetning via virk.dk (omfatter alle virksomheder der har modtaget kompensation) forlænges fra 31. maj 2021 til 30. juni 2021 Ved krav om revisorbistand for kompensationer for tabt omsætning (selvstændige) indrømmes der…

Fristudskydelse årsrapporter og selvangivelser (opdateret)

Opdateret 16. april 2021: Regeringen fremsætter et lovforslag til hastebehandling, der skal udskyde fristerne for årsrapporter og selvangivelser. Der er allerede et politisk flertal for vedtagelse af en udskydelse – i erkendelse af de mange opgaver der aktuelt presser regnskabs- og revisorbranchen. Erhvervsministeren har den 14. april 2021 meddelt at der fremsættes hasteforslag om udskydelse…

COVID-19 erklæringer

Vi har samlet en række Covid-19 relaterede erklæringer, som du kan hente gratis her: Revisorerklæring vedr. A-skat lån og Momslån ved ejerskifte: Kan hentes her Revisorerklæring ansøgning om faste omkostninger (ISA 805): Kan hentes her (omfatter ikke tillægserklæringen efter ISRS 4400 DK) Revisorerklæring ved bistand med slutindberetning af tabt omsætning (ordning frem til 31/8 2020):…

WEBINAR: Covid-19 kompensationer og slutindberetninger

ReviSupport og PK Kurser inviterer til webinar om Covid-19 kompensationer og slutindberetninger ultimo maj 2021 (tidspunkt tilgår). Webinaret tager en tur igennem både forårets, sommerens og nu vinterens ordninger – krav og vilkår – samt de forestående slutindberetninger for ordningerne frem til 31. august 2020. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål under webinaret igennem…

Ændrede afskrivninger fra 2020

Den 24. februar 2021 har skatteministeren fremsat forslag om ændring af afskrivningsloven med lovforslag L178. Lovforslaget er 2. behandlet og afventer vedtagelse efter 3. behandling, men der er en forventning om, at forslaget vedtages i den fremlagte form. Lovforslaget skal bl.a. bidrage til forhøjede afskrivninger på anlægsaktiver som en indirekte tilskyndelse til gennemførelse af investeringer,…

Covid-19: Slutafregninger er åbnet

Der er nu via www.virk.dk åbnet for indtastning af slutafregninger vedrørende kompensationsordninger fra 9. marts 2020 og frem til 31. august 2020. Alle virksomheder, der har modtaget kompensationer har modtaget meddelelse herom i deres eboks. Vær opmærksom på, at meddelelserne til virksomhederne er generelle – der vil derfor for de fleste virksomheder stå angivet en…

Covid-19: Nye frister for ansøgninger (opdateret)

Opdateret 13. april 2021: Som følge af, at en del af hjælpepakkerne er forlængede – er ansøgningsfristerne også forlænget således: Faste omkostninger: Ansøgningsfrist forlænget til 15. juni 2021 (der kan ansøges for en periode frem til og med 30. april 2021) Selvstændige: Aktuel ansøgningsfrist er 15. juni 2021 (der kan ansøges for en periode frem…