Nye “gamle” Coronapakker fra 9. december 2020

Regeringen har sammen med en række af Folketingets øvrige partier indgået aftale om genåbning af de kompensationsordninger, som vi kender fra foråret 2020: Lønkompensation med op til 90% kompensation for hjemsendte medarbejdere, dog max. kr. 30.000 pr. måned for en fuldtidsansat Kompensation til selvstændige – når omsætningsnedgangen forventes at blive mindst 30%, kompensation op til…

Coronahjælp og skattepligt

Kompensationer modtaget som følge af COVID-19 – f.eks. lønkompensationer, kompensation for omsætningstab eller faste omkostninger, er skattepligtige og skal indgå i virksomhedens regnskab og indkomstopgørelse. Der har særligt for kompensation for selvstændige (omsætningstab) hersket noget tvivl om, hvor vidt denne kompensation er en virksomhedsindkomst eller en indkomst der skal medregnes hos ejeren. Disse kompensationer tilhører…

Corona update – forlængelse af visse ordninger

Den 27. oktober 2020 er der indgået ny aftale mellem Regeringen og en række af Folketingets øvrige partier. Hovedelementet i aftalen er en videreførelse og delvis udvidelse af de kompensationsordninger, sok allerede gælder. Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt er etableret nye eller forlængede kompensationspakker for virksomheder generelt, men alene for de virksomheder…

Kvalitetskontrol 2017

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort længe ventet redegørelse for kvalitetskontrollen 2017. Revisupport anser offentliggørelsen som et udtryk for, at styrelsens sagsbehandling vedr. kontrollerne for 2017 er afsluttet. Det betyder ikke, at tvister vedr. sagerne endnu er afgjort – men at styrelsens holding til alle sager er afklaret; Godkendelse, påtale og/eller overbringelse til Revisornævnet. Du kan hente styrelsens…

Ny publikation på vej: Erklæringsstandarder 2020/21

Vores nye publikation – Erklæringsstandarder 2020/21 – er under færdiggørelse og forventes frigivet til oktober 2020. Publikationen erstatter den eksisterende version fra 2017 og afløser samtidig den tidligere annoncerede version 2019/20, som vi har måtte annullerer udgivelsen af bl.a. som følge af Covid-19. Den nye version omfatter: Revisors erklæringer indenfor ISA-systemet Specielle revisorerklæringer – herunder…

AGERAS politianmeldt for brud på konkurrenceloven

Ageras – der driver revisormatchingbureau – er af konkurrencemyndighederne blevet anmeldt til politiet for brud på konkurrencelovens regler. Ageras driver udover matchingbureau også regnskabssystemet Billys, der er et netbaseret økonomistyringssystem – der udover almindelig bogføring også kan generere automatiske regnskaber (uden revisorkyndig bistand). Du kan læse mere om konkurrencemyndighedernes afgørelse og politanmeldelse her.

Ændrede regler for omdannelse af IVS’er

Der er indgået ny politisk aftale om lempelse omregistrering af IVS’er (iværksætterselskaber). De nye regler medføre, at: Omregistreringsfristen udskydes fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021 Omregistrering kan ske ved simpel anmeldelse, hvor kapitalkravet på kr. 40.000 dokumenteres ved indbetaling af difference mellem nuværende registrerede kapital og ny kapital på mindst kr. 40.000 EKSEMPEL:…