Aktuelle skattesatser 2019 og 2020

Vi har samlet de mest aktuelle skattesatser for 2019 og 2020 til dig nedenfor: DKK 2019 2020 Aktieindkomst, grænse for 27% skat 54.000 55.300 -do-, gifte 108.000 110.600 Max. Beskæftigelsesfradrag 37.200 39.400 Håndværkerfradrag, max. 12.200 12.500 Servicefradrag, max. 6.100 6.200 Personfradrag (o/18 år) 46.200 46.500 Restskat, max. Indregning i efterfølgende år 20.500 21.000 Max. Indskud…

Aktionærlån (kapitalejerlån)

Aktionærlån omfatter udlån til nærtstående personer, her klassificeret som kapitalejere og nærtstående personer til denne – f.eks. ægtefælle, samlever, børn og forældre. Søskende er derimod ikke omfattet af personkredsen. Kredsen omfatter også virksomheder som ikke er tilknyttede virksomheder, som kontrolleres af kapitalejeren (den reelle ejer). Det betyder, at et driftsselskabs udlån til et holdingselskab –…

Aktiesparekonto

Fra 2020 hæves grænsen for indskud på aktiesparekonto fra nuværende kr. 50.000 til kr. 100.000. En aktiesparekonto er for fuldt skattepligtige fysiske personer og omfatter en bankkonto med tilhørende depot. Der kan investeres i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Gevinster fra værdipapirer placeret i aktiesparedepot beskattes med 17% – imod normalt 27/42%. Tab kan modregnes…