Covid-19: Påbud og hjælpepakker

Opdateret 8. april 2020 Der tilgår mange informationer i disse dage vedrørende påbud, anbefalinger og hjælpepakker – som en konsekvens af Coronasmitte og bestræbelserne på at begrænse smittespredningen. Mange af disse initiativer, påbud medfører restriktioner for virksomheder, foreninger, organisationer m.fl. Som følge heraf mister virksomhederne indtjening. Den manglende indtjening og heraf afledt akutte likviditetsudfordring, forsøges…

Covid-19: Revisorpakke kompensationer

Den digitale løsning for ansøgning om kompensation for faste omkostninger, som følge af omsætningsnedgang på mindst 40% afledt af Covid-19, åbner på virk.dk fra onsdag den 8. april 2020. Udover vores beregningsværktøj, har vi udarbejdet en revisorpakke der omfatter aftalebrev, arbejdshandlinger inkl. kundevurdering og planlægning, revisorerklæring og materialeliste til kunden. Revisorpakken er velegnet til den…